ENZYME

Chế phẩm sinh học là những sản phẩm chứa vi khuẩn sống nhằm mục đích cải thiện sức khòe con người và vật nuôi. Trong nuôi trồng thủy sản chế phẩm sinh học (còn goi là men vi sinh) được sử dụng với mục đích cải thiện môi trường nước, tăng cường sức khỏe cho tôm cá nuôi