Bột đá vôi

Bột đá vôi được sử dụng trong các ngành công nông nghiệp, chất dẻo, polyme, xây dựng,