Đường cát

Đường được sử dụng trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Tạo giá trị cảm quan cho thực phẩm và nước uống. Nâng cao giá trị dinh dưỡng và độ calo của thực phẩm. Sản phẩm đường tinh luyện RE & RS được sản xuất từ: Bourbon Tây Ninh, Biên Hòa, TTC Tây Ninh, Ninh Hòa, Lam Sơn, KCP, Long An,…