Đường nâu

Đường nâu (brown sugar) là một sản phẩm đường sucrose với một màu nâu đặc biệt do sự hiện diện của mật rỉ đường. Một phần mật rỉ được giữ lại ở giai đoạn cuối của công đoạn luyện đường