Mật rỉ đường

Mật rỉ đường là phụ phẩm của công nghiệp chế biến đường, mật rỉ đặc sánh có màu nâu sậm. Mật rỉ được sử dụng trong các ngành công nông nghiệp, thuỷ sản, phụ gia, môi trường, thức ăn trong chăn nuôi, nguyên liệu trong sản xuất cồn công nghiệp, phân bón, men vi sinh